Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedźwiada

Logo - Urząd Gminy Niedźwiada

Kierownictwo i pracownicy Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe - początek zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe - początek zatrudnienia na stanowisku
Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec zatrudnienia na stanowisku
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Referat Rozwoju Lokalnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek pracy na stanowisku
Stanowisko pracownika - Kierownik
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2018 -2023
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014 -2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Referat Rozwoju Lokalnego
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Referat ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Referat Rozwoju Lokalnego
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.